skodelice za kavo

Popularno ta hip!

0.83
Dodaj v košarico
6.29
Dodaj v košarico
3.49
Dodaj v košarico
3.79
Dodaj v košarico
2.59
Dodaj v košarico
4.89
Dodaj v košarico

Poslovna darila, promocijska darila, koledarji, skodelice, pisarniški materiali

Poslovni bonton, pisarniški materiali

ali poslovna darila je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne norme časa in prostora v poslovnem svetu. Je torej promocijska darila veščina, ki jo morajo obvladovati vsi, ki so del poslovnega sveta. S tem soustvarjajo ustrezno delovno vzdušje in delajo dober vtis na poslovne partnerje. Z upoštevanjem poslovnega bontona bodo zaposleni v organizaciji bolj učinkoviti, njihovi poslovni partnerji in stranke pa bolj zadovoljni.[1]
vedenja so: odločanje, prednostna pravila, pozdravljanje, rokovanje, predstavljanje, uporaba imen in nazivov, poslavljanje, vikanje ali tikanje, izmenjava vizitk, pošiljanje vabil, lepo vedenje med zaposlenimi, do poslovnih partnerjev in do strank. Poleg tega se poslovni bonton ukvarja tudi s pravili lepega vedenja pri nebesednem in besednem komuniciranju, poslovnimi darili, sprejemanjem poslovnih partnerjev, organizacijo poslovnega sestanka in s pravili vedenja v drugih državah.
O nas Kontakt kategorije
izdelki cenik tiska
blog polo moška majica pogoji poslovanja wumpy
pisala svinčnik

Eden, pisarniški materiali

od prvih snovalcev poslovna darila skodelice pravil o lepem vedenju je bil nemški baron Adolf von Knigge. Njegovo uspešnico »O občevanju med ljudmi«iz leta 1788 Nemci še danes uvrščajo med osnovna dela o vljudnosti in oliki terzanje beseda »knigge« pomeni bonton. Plemičeva želja, da bi ljudje različnih stanov in geografskega izvora brez težav, svobodno in tako prijetno, kot je le mogoče, komunicirali in živeli skupaj, je še kako aktualna danes, čeprav poslovna darila se je od njegovih časov že marsikaj spremenilo, pravi v svojem delu.

Velikokrat skodelice

v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega duha: ne na tem ne na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Časih počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali ponoči, ko se prestrašen vzdramiš iz hudih promocijska darila sanj, pade v dušo težak promocijska darila spomin,  skodelice zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane za vekomaj.

Rad bi skodelice

človek lagal sam sebi v dušo: »promocijska darila Saj ni bilo tako! Le tvoja nemirna misel je iz prosojne sence napravila noč! Malenkost je bila, vsakdanjost, kakor se jih sto in tisoč vrši od jutra do večera!«

Koledar je sestav določevanja datumov k pripadajočim dnevom, oziroma velikokrat razdelitev leta. Datumi lahko temeljijo na zaznavnem gibanju astronomskih teles. Do nekako srednjega veka je bila glavna naloga astronomov izdelava koledarjev za družbene, zgodovinske in kronološke potrebe, čeprav ta naloga tudi danes ni zamrla.

Veliko koledarjev je neperiodičnih, vendar nekateri koledarji (še posebej na primer majevski koledar) poznajo začetek ponovnega štetja

Koledarski sestavi

Koledarji, ki so v rabi na Zemlji so največkrat Lunini, Sončevi, lunisolarni, planetni ali poljubni.

Lunin koledar je usklajen z gibanjem Lune (lunine mene); primer je muslimanski koledar.

Sončev koledar temelji na opazljivih spremembah letnih časov, ki so usklajeni z gibanjem Sonca; primera sta perzijski koledar in Hajamov koledar.

Lunisolarni koledar je usklajen z gibanjema Lune in Sonca; primer je judovski koledar.

Planetni koledar je določena časovna doba, ki temelji na več vidnih gibljivih telesih na nebu; primer je teden.

Poljubni koledar ni usklajen z nobenim gibanjem telesa na nebu; primer je julijanski dan, ki ga uporabljajo astronomi, (ne smemo ga zamenjevati z julijanskim koledarjem).

Obstaja nekaj koledarjev, ki so usklajeni z gibanjem Venere kot so nekateri starodavni egipčanski koledarji. Uskladitev glede na Venero se je verjetno pojavila prvenstveno pri civilizacijah blizu ekvatorja.

Namizni koledarji služijo predvsem za zapisovanje raznih pomembnih dogodkov, sestankov, rojstnih dni, zato so tudi oblikovani tako, da imajo pri vsakem dnevu posebej dovolj prostora za označbe. Namizni koledarji so različnih oblik in velikosti. Lahko imajo zložljivo kartonsko steno, lahko so v obliki piramide ali kot namizna podložna mapa. Imajo tudi različne vezave, kot je vezava s špiralo ali skupaj zlepljeni listi.

Žepni koledar je najpogosteje velikosti 85 x 55 mm, tako da ga imamo lahko shranjenega kar v žepu ali v denarnici. Sprednja stran koledarja največkrat služi kot vizitka ali reklama, na zadnji strani pa so meseci, ki imajo z barvo označene praznike. Ti koledarji so obojestransko plastificirani. Ob koncu leta pa lahko služijo kot poslovno darilo.

Stenske koledarje med seboj ločimo po obliki (format, papir, vezava), po vsebini (letni, polletni, četrtletni, mesečni) in po uporabnosti (dekorativni, informativni). Glede na obliko jih delimo na enolistne koledarje (vsi meseci na eni strani), tridelne poslovne koledarje (prikaz prejšnjega, sedanjega in naslednjega meseca), 6-listni koledar (dva meseca na eni strani), 12-listni koledar (vsak mesec na svoji strani) in ležeči koledar (lahko je enolistni ali večlistni). Glede na tematiko stenske koledarje ločimo na živalske, rastlinske, pokrajinske, urbane, arhitekturne, avtomobilske, modne, športne, umetniške, osebne stenske koledarje.

Enolistni stenski koledar je navadno velikosti A3 (29,7 × 42,0 centimetra), tako da je zaradi svoje velikosti viden že na daleč in se lahko uporablja kot plakat oziroma reklama. Lahko je pokončne ali ležeče oblike. Na vrhu je izrezana luknjica, da ga lahko pritrdimo na steno. Na njem so zapisana godovna imena in lune, označeni pa so tudi nedelje in prazniki

promocijska darila, novoletna darila, darila, darilca, božična darila, darilni boni, vizitke, oblačila, darilne vrečke

Tridelni stenski koledarji so velikosti 32 x 69 centimetrov. Prikazujejo prejšnji, sedanji in naslednji mesec. Listi so lepljeni drug na drugega, tako da jih lahko trgamo, ko mesec preteče. Zraven je tudi označevalec datumov, ki ga z vsakim novim dnem prestavimo. Na vrhu pa imamo prostor za dotisk, ki navadno služi za reklamo.

promocijska darila, novoletna darila, darila, darilca, božična darila, darilni boni, vizitke, oblačila, darilne vrečke

skodelice za kavo