poslovna darila

promocijska darila

Poslovni bonton, pisarniški materiali

 je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne norme časa in prostora v poslovnem svetu. Je torej promocijska darila veščina, ki jo morajo obvladovati vsi, ki so del poslovnega sveta. S tem soustvarjajo ustrezno delovno vzdušje in delajo dober vtis na poslovne partnerje. Z upoštevanjem poslovnega bontona bodo zaposleni v organizaciji bolj učinkoviti, njihovi poslovni partnerji in stranke pa bolj zadovoljni.[1]
vedenja so: odločanje, prednostna pravila, pozdravljanje, rokovanje, predstavljanje, uporaba imen in nazivov, poslavljanje, vikanje ali tikanje, izmenjava vizitk, pošiljanje vabil, lepo vedenje med zaposlenimi, do poslovnih partnerjev in do strank. Poleg tega se poslovni bonton ukvarja tudi s pravili lepega vedenja pri nebesednem in besednem komuniciranju, poslovnimi darili, sprejemanjem poslovnih partnerjev, organizacijo poslovnega sestanka in s pravili vedenja v drugih državah.
O nasKontaktkategorije
izdelkicenik tiska
blogpolo moška majicapogoji poslovanjawumpy
pisalasvinčnik

Eden, pisarniški materiali

od prvih snovalcev poslovna darila skodelice pravil o lepem vedenju je bil nemški baron Adolf von Knigge. Njegovo uspešnico »O občevanju med ljudmi«iz leta 1788 Nemci še danes uvrščajo med osnovna dela o vljudnosti in oliki terzanje beseda »knigge« pomeni bonton. Plemičeva želja, da bi ljudje različnih stanov in geografskega izvora brez težav, svobodno in tako prijetno, kot je le mogoče, komunicirali in živeli skupaj, je še kako aktualna danes, čeprav poslovna darila se je od njegovih časov že marsikaj spremenilo, pravi v svojem delu.

Velikokrat skodelice

v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega duha: ne na tem ne na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Časih počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali ponoči, ko se prestrašen vzdramiš iz hudih promocijska darila sanj, pade v dušo težak promocijska darila spomin,  skodelice zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane za vekomaj.

Rad bi skodelice

človek lagal sam sebi v dušo: »promocijska darila Saj ni bilo tako! Le tvoja nemirna misel je iz prosojne sence napravila noč! Malenkost je bila, vsakdanjost, kakor se jih sto in tisoč vrši od jutra do večera!«

Koledar je sestav določevanja datumov k pripadajočim dnevom, oziroma velikokrat razdelitev leta. Datumi lahko temeljijo na zaznavnem gibanju astronomskih teles. Do nekako srednjega veka je bila glavna naloga astronomov izdelava koledarjev za družbene, zgodovinske in kronološke potrebe, čeprav ta naloga tudi danes ni zamrla.

Veliko koledarjev je neperiodičnih, vendar nekateri koledarji (še posebej na primer majevski koledar) poznajo začetek ponovnega štetja

poslovna darila

Koledarski sestavi

Koledarji, ki so v rabi na Zemlji so največkrat Lunini, Sončevi, lunisolarni, planetni ali poljubni.

Lunin koledar je usklajen z gibanjem Lune (lunine mene); primer je muslimanski koledar.

Sončev koledar temelji na opazljivih spremembah letnih časov, ki so usklajeni z gibanjem Sonca; primera sta perzijski koledar in Hajamov koledar.

Lunisolarni koledar je usklajen z gibanjema Lune in Sonca; primer je judovski koledar.

Planetni koledar je določena časovna doba, ki temelji na več vidnih gibljivih telesih na nebu; primer je teden.

Poljubni koledar ni usklajen z nobenim gibanjem telesa na nebu; primer je julijanski dan, ki ga uporabljajo astronomi, (ne smemo ga zamenjevati z julijanskim koledarjem).

Obstaja nekaj koledarjev, ki so usklajeni z gibanjem Venere kot so nekateri starodavni egipčanski koledarji. Uskladitev glede na Venero se je verjetno pojavila prvenstveno pri civilizacijah blizu ekvatorja.

Namizni koledarji služijo predvsem za zapisovanje raznih pomembnih dogodkov, sestankov, rojstnih dni, zato so tudi oblikovani tako, da imajo pri vsakem dnevu posebej dovolj prostora za označbe. Namizni koledarji so različnih oblik in velikosti. Lahko imajo zložljivo kartonsko steno, lahko so v obliki piramide ali kot namizna podložna mapa. Imajo tudi različne vezave, kot je vezava s špiralo ali skupaj zlepljeni listi.

Žepni koledar je najpogosteje velikosti 85 x 55 mm, tako da ga imamo lahko shranjenega kar v žepu ali v denarnici. Sprednja stran koledarja največkrat služi kot vizitka ali reklama, na zadnji strani pa so meseci, ki imajo z barvo označene praznike. Ti koledarji so obojestransko plastificirani. Ob koncu leta pa lahko služijo kot poslovno darilo.

Stenske koledarje med seboj ločimo po obliki (format, papir, vezava), po vsebini (letni, polletni, četrtletni, mesečni) in po uporabnosti (dekorativni, informativni). Glede na obliko jih delimo na enolistne koledarje (vsi meseci na eni strani), tridelne poslovne koledarje (prikaz prejšnjega, sedanjega in naslednjega meseca), 6-listni koledar (dva meseca na eni strani), 12-listni koledar (vsak mesec na svoji strani) in ležeči koledar (lahko je enolistni ali večlistni). Glede na tematiko stenske koledarje ločimo na živalske, rastlinske, pokrajinske, urbane, arhitekturne, avtomobilske, modne, športne, umetniške, osebne stenske koledarje.

Enolistni stenski koledar je navadno velikosti A3 (29,7 × 42,0 centimetra), tako da je zaradi svoje velikosti viden že na daleč in se lahko uporablja kot plakat oziroma reklama. Lahko je pokončne ali ležeče oblike. Na vrhu je izrezana luknjica, da ga lahko pritrdimo na steno. Na njem so zapisana godovna imena in lune, označeni pa so tudi nedelje in prazniki

promocijska darila, novoletna darila, darila, darilca, božična darila, darilni boni, vizitke, oblačila, darilne vrečke

Tridelni stenski koledarji so velikosti 32 x 69 centimetrov. Prikazujejo prejšnji, sedanji in naslednji mesec. Listi so lepljeni drug na drugega, tako da jih lahko trgamo, ko mesec preteče. Zraven je tudi označevalec datumov, ki ga z vsakim novim dnem prestavimo. Na vrhu pa imamo prostor za dotisk, ki navadno služi za reklamo.

promocijska darila, novoletna darila, darila, darilca, božična darila, darilni boni, vizitke, oblačila, darilne vrečke

poslovna darila in promocijska darila

avtokleparstvo

ličarstvo

avtoličarstvo

avtoličar

Kaj delavec običajno dela avtokleparstvo

Avtoličar opravlja avtoličarska dela v obrtni ali mehanični delavnici oziroma v podjetju, ki je specializirano za avtokleparska in avtoličarska dela. Dela tudi na aluminijskih ter avtoličarstvo kovinskih platiščih, dodatni opremi, viličarjih, radiatorjih, kovinskih konstrukcijah, drsnih vratih in ograjah. Avtoličar tudi restavrira stara vozila. Najprej oceni stanje ličenih površin, pri čemer prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnično navodilo za zahtevnejša avtokleparstvo popravila oziroma izdelavo z uporabo računalnika ter oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar. Pripravi predlog za odpravo poškodb, napak in okvar, za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov.

Nato avtoličarstvo pripravi barve za nanos, pri čemer določi odtenek barve. V mešalnici zmeša barve glede na avtoličarstvo recepturo. Nato preizkusi barvo na kontrolnih lističih ter jo po potrebi doniansira in nato s pripravljeno mešanico pobarva poškodovano površino. Avtoličar tudi vzdržuje, popravlja in avtokleparstvo izdela notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine. Pri tem zaščiti nebarvane dele vozila, površino mehansko in kemično očisti in razmasti za nadaljnjo obdelavo. Pripravi in nanaša temeljne nanose ter podlage na zunanje in notranje avtokleparstvo površine za končno ličenje. Reparaturno lakira oziroma avtoličarstvo prelakira karoserijske dele. Obdela zunanje in notranje površine z barvnimi nanosi. Vzdržuje in polira površine na vozilih in nadgradnjah, lepi poslovna darila okrasne napise in dekoracije. Izdela poslikavo vozil ali zaščiti obdelane površine poslovna darila pred poškodbami s premazi.

Vzdržuje, popravi in nanaša protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov podvozja. Poleg tega zamenja in popravljaavtokleparstvo  karoserijske dele. Popravi manjše poškodbe na karoserijskih delih oziroma sestavlja ali demontira dele in sklope vozila oziroma druge obdelovalne površine. Pri svojem delu izpolnjuje delovno dokumentacijo oziroma dnevnik, pri čemer naredi poročila o opravljenem delu. Vodi evidence popravil ter ureja tehnično in tehnološko dokumentacijo. Naroča in skladišči rezervne dele in opremo ter izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala. Avtoličar mora tudi nadzorovati, avtoličarstvo nastavljati ter vzdrževati naprave, stroje in pripomočke, ki jih uporablja pri delu.

Strankam avtoličarstvo svetuje v zvezi s popravili in vzdrževalnimi deli na vozilu. Ko stranko sprejme, jo seznani s stanjem zaščitenih in ličenih površin, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili in s časom potrebnim za izvedbo del. Nato ji svetuje pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na zaščitenih in ličenih površinah.

Delovni pripomočki

Avtoličar uporablja različna orodja in stroje, kot so orodja za merjenje, za zarisovanje kovin, različne vrste pil, vrtalnih strojev in svedrov, navojne svedre in navojna rezila. Za odstranjevanje poškodovanega naliča in rje uporablja strugalo in kotno brusilko ter druga brusna sredstva in bloke za izravnavanje površin. Po odstranjevanju rje uporablja zračno izpihovalko in različne čistilne krpe. Ko obdelovalno površino razmasti, uporablja ustrezna topila in postopke razmastitve. Pri kitanju obdelovalne površine uporablja različne vrste poliestrskega kita, ki ga nanaša z orodjem za nanašanje kitov, lopatico za nanašanje kitov, pri čemer uporabi lepilni trak in papir za zakrivanje nebarvanih delov. Na obdelovalno površino z brizgalko nanaša različne barvne mešanice.

Med pripomočke, ki jih uporablja, sodijo različne vrste lakov. Avtoličar pri delu uporablja lakirne komore, brizgalno-sušilne komore in ravnalno mizo. Po končanem postopku ličenja poskrbi za nego obdelovalne površine. Pri tem uporablja različno avtokozmetiko, polirne mase, čistilna sredstva za kovino in armaturne plošče in šampone za tekstil. Pomemben delovni pripomoček so osebna zaščitna sredstva, zaščitna halja in zaščitna maska.

Izdelek in storitev

Izdelek avtoličarja je hitro in kvalitetno popravljeno osebno ali tovorno vozilo oziroma posamezne obdelovalne površine. Avtoličar zagotovi, da je obdelana površina vozila po njegovem posegu takšna kot nova. V primeru poškodovanega rjastega vozila to pomeni, da odstrani rjo in poškodbo ter avto povrne v prvotno stanje.

Znanja in spretnosti

Avtoličar ima znanja s področja merjenja, ročne obdelave kovin, vrtanja kovin in rezanja navojev. Ustrezno pripravi obdelovalno površino, premazna sredstva nanese na površino in jih posuši. Pri pripravi barve uporablja znanja o niansiranju barv, o načinih določanja barvnih odtenkov, vrstah barv, načinih mešanja barv in o postopkih končnega niansiranja. Uporablja postopke piljenja, grobo in fino pili ravne ploskve ter pozna posebne postopke finega piljenja. Pozna različne tehnike lakiranja in naprave za brizganje, fizikalne in kemične procese pri ličarskem delu. Zna pripraviti podlago ter obdelovalno površino. Pozna postopke izbire in priprave materialov za zaščito površin (iz lesa, kovine, plastike) pred kemičnimi in mehaničnimi vplivi. Pozna delovanje in uporabo lakirnosušilnih komor.

Pozna tehnologijo utrjevanja in sušenja nanosov, odpravo napak pri končnem lakiranju in postopke dizajniranja in lepljenja barvanih površin. Odgovoren je za nakup rezervnih delov in opreme zato mora poznati postopke naročanja in knjiženja delov, opreme ter osnov poslovodstva. Avtokleparstvo Ker je pogosto v stikih s strankami, mora obvladati osnove poslovnega komuniciranja. Obvlada tudi pravilno pranje in čiščenje vozila in zna uporabljati osebna zaščitna sredstva.

Psihofizične sposobnosti

Avtoličar mora biti psihofizično ličarstvo zdrav. Delo se odsvetuje osebam, ki so alergične na kemikalije ali na posamezno vrsto kemikalij, lake, imajo kožne alergije oziroma so astmatiki.

Interesi

Avtoličar mora imeti dobre ročne in risarske spretnosti. Biti mora delaven, urejen, natančen in potrpežljiv. Zanimajo ga avtomobili, motorji ter vsa prevozna sredstva. Ima željo po diagnosticiranju težav, popravilu ter posodabljanju opreme. Zanima ga tudi vzdrževanje vozil. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela je priporočljiv smisel za organizacijo in tehnično avtokleparstvo razumevanje, ustrezna telesna gibčnost, dober sluh in vid. Avtoličar ne sme biti občutljiv na avtokleparstvo goriva in maziva. Ker ima praviloma stike s strankami, mora biti komunikativen.

Razmere za delo

Avtoličar, ki dela v avtomehanični avtokleparstvo delavnici, ima pogosto celodnevni delovni urnik, saj le redko popravilo avtokleparstvo določenega dela avtomobila lahko opravi v 8-urnem delavniku. Pri nanašanju in premazih z barvo je pogosto treba avtokleparstvo čakati na sušenje le-te, še posebej, če avtomehanična delavnica nima sušilne komore. Avtoličar je pogosto izpostavljen vnetljivim hlapom in lakom, zato mora biti še posebej previden in mora ravnati v skladu z navodili o varnosti pri delu.

Nevarnosti

Ker dela z nekaterimi nevarnimi snovmi, mora biti posebej avtokleparstvo predviden pri njihovi uporabi. Pri tem mora biti obvezno zaščiten z delovno obleko in zaščitno masko. Do nevarnosti pri delu prihaja pri delu z vnetljivimi ter avtokleparstvo okolju nevarnimi snovmi. Pri delu z vrtalnimi stroji obstajajo nevarnosti za poškodbe (ureznine, udarnine) pri nastavljanju vrtalne hitrosti, vrtanju lukenj v pločevino in avtoličarstvo nastavljanju svedrov. Do poškodb lahko pride tudi pri rezanju notranjih in zunanjih navojev ter pri preoblikovanju pločevine. Predvsem pri avtokleparstvo varjenju so ob avtoličarstvo neprimernem ravnanju možne opekline ali ožganine.

Možnosti zaposlovanja

Avtoličar se zaposli v velikih, remontnih in servisnih delavnicah, pri industrijskih proizvajalcih avtomobilov ali pa v manjših delavnicah. Lahko dela tudi kot samostojni obrtnik.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, avtokleparstvo socialne zadeve in enake možnosti.

avtoličarstvo Informacije o avtoličarstvo Zoisovih avtoličarstvo avtokleparstvo in kadrovskih štipendijah pa na avtokleparstvo spletni strani Javnega avtokleparstvo avtoličarstvo  avtoličarstvo štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Večino samostojnih podjetnikov sestavljajo avtoličarji, avtokleparji, avtoserviserji in obdelovalci kovine, manj pa je obdelave naravnih materialov.

Kaj delavec običajno dela:
poslovna darila

Avtoličar opravlja avtoličarska dela v bogata izbira obrtni ali mehanični delavnici oziroma v podjetju, ki je specializirano za avtokleparska in avtoličarska dela. Dela tudi na aluminijskih ter kovinskih platiščih, dodatni opremi, viličarjih, radiatorjih, kovinskih konstrukcijah, drsnih vratih in ograjah. Avtoličar tudi restavrira stara vozila. Najprej oceni stanje ličenih površin, pri čemer prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnično navodilo za zahtevnejša popravila oziroma izdelavo z uporabo računalnika ter oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar. Pripravi predlog za odpravo poškodb, napak in okvar, za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov.

Nato pripravi barve za nanos, pri čemer določi odtenek barve. V mešalnici zmeša barve glede na recepturo. Nato preizkusi barvo na kontrolnih lističih ter jo po potrebi doniansira in nato s pripravljeno mešanico pobarva poškodovano površino. Avtoličar tudi vzdržuje, popravlja in izdela notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine. Pri tem zaščiti nebarvane dele vozila, površino mehansko in kemično očisti in razmasti za nadaljnjo obdelavo. Pripravi in nanaša temeljne nanose ter podlage na zunanje in notranje površine za končno ličenje. Reparaturno lakira oziroma prelakira karoserijske dele. Obdela zunanje in notranje površine z barvnimi nanosi. Vzdržuje in polira površine na vozilih in nadgradnjah, lepi okrasne napise in dekoracije. Izdela poslikavo vozil ali zaščiti obdelane površine pred poškodbami s premazi.

Vzdržuje, popravi in nanaša protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov podvozja. Poleg tega zamenja in popravlja karoserijske dele. Popravi manjše poškodbe na karoserijskih delih oziroma sestavlja ali demontira dele in sklope vozila oziroma druge obdelovalne površine. Pri svojem delu izpolnjuje delovno dokumentacijo oziroma dnevnik, pri čemer naredi poročila o opravljenem delu. Vodi evidence popravil ter ureja tehnično in tehnološko dokumentacijo. Naroča in skladišči rezervne dele in opremo ter izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala. Avtoličar mora tudi nadzorovati, nastavljati ter vzdrževati naprave, stroje in pripomočke, ki jih uporablja pri delu.

Strankam svetuje v zvezi s popravili in vzdrževalnimi deli na vozilu. Ko stranko sprejme, jo seznani s stanjem zaščitenih in ličenih površin, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili in s časom potrebnim za izvedbo del. Nato ji svetuje pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na zaščitenih in ličenih površinah.

Izdelek avtoličarja je hitro in kvalitetno popravljeno osebno ali tovorno vozilo oziroma posamezne obdelovalne površine. Avtoličar zagotovi, da je obdelana površina vozila po njegovem posegu takšna kot nova. V primeru poškodovanega rjastega vozila to pomeni, da odstrani rjo in poškodbo ter avto povrne v prvotno stanje.

Avtoličar mora imeti dobre ročne in risarske spretnosti. Biti mora delaven, urejen, natančen in potrpežljiv. Zanimajo ga avtomobili, motorji ter vsa prevozna sredstva. Ima željo po diagnosticiranju težav, popravilu ter posodabljanju opreme. Zanima ga tudi vzdrževanje vozil. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela je priporočljiv smisel za organizacijo in tehnično razumevanje, ustrezna telesna gibčnost, dober sluh in vid. Avtoličar ne poslovna darila sme biti občutljiv na goriva in maziva. Ker ima praviloma stike s strankami, mora biti komunikativen.

Nevarnosti:

Ker dela z nekaterimi nevarnimi snovmi, mora biti posebej predviden pri njihovi uporabi. Pri tem mora biti obvezno zaščiten z delovno obleko in zaščitno masko. Do nevarnosti pri delu prihaja pri delu z vnetljivimi ter okolju nevarnimi snovmi. Pri delu z vrtalnimi stroji poslovna darila obstajajo nevarnosti za poškodbe (ureznine, udarnine) pri poslovna darila nastavljanju vrtalne hitrosti, vrtanju lukenj v pločevino in nastavljanju svedrov. Do poškodb lahko pride tudi pri rezanju notranjih in zunanjih navojev ter pri preoblikovanju pločevine. Predvsem poslovna darila pri varjenju so ob neprimernem ravnanju možne opekline ali ožganine.